Karta stałego klienta

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2016 r. i jest dostępny na stronie www.maison.eu/kartastalegoklienta

3. Wystawcą Karty jest firma  KTP Sp. z o.o. ul. Puławska 7/9 m22  02-515 Warszawa

NIP: 5213751141 REGON: 3656192834.

Warunkiem uzyskania Karty jest zarejestrowanie się na stronie www.maisondethe.eu lub rejestracja poprzez pracownika sklepu stacjonarnego MAISON DE THÉ ul. Koszykowa 63 HALA KOSZYKI 00-667 Warszawa.

5. Karta jest kartą o określonym kodzie kreskowym.

6. Warunkiem otrzymania karty stałego klienta MAISON DE THÉ jest dokonanie zakupów jednorazowych na produkty KUSMI TEA lub marki MAISON DE THE na kwotę 500 zł lub na kwotę 1000 zł podczas jednego roku, od pierwszych zakupów w sklepie stacjonarnym MAISON DE THÉ  lub w sklepie internetowym.

Kartę wydaje się automatycznie przy zakupach na powyższe kwoty lub po okazaniu paragonów na łączną kwotę 1000 zł i jest dostarczana z zamówieniem lub przekazywana osobiście w sklepie MAISON DE THÉ  

7. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.

8. Karta przeznaczona jest tylko dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Za okazaniem karty posiadacz może otrzymać zniżkę na zakupy.

9. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sklepie Maison de The jest okazanie karty. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sklepie www.maisondethe.eu jest podanie numeru Karty.

10. Karta upoważnia do zniżek na:

- 3% rabatu na produkty marki KITCHEN AID

- 10% na produkty marki KUSMI TEA, FOR LIFE  oraz LOV ORGANIC

-  20% na produkty marki MAISON DE THÉ

- 10% na produkty Randwyck i La Cafétiere

-      - korzystania z oferty przygotowanej tylko dla stałych klientów Maison de The

11. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi w sklepie stacjonarnym oraz internetowym  www.maisondethe.eu

12. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.

13. Karta ważna jest do momentu, aż właściciel Maison de The nie poinformuje o jej wycofaniu bądź zmianie na inną kartę.

14. Sklep stacjonarny oraz sklep internetowy Maison de The zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.

15. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.

16. Za wystawienie Karty bądź jej duplikatu nie jest pobierana opłata.

17. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

18. KTP Sp. z o.o.   zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty.

19. Posiadacz Karty ma prawo wglądu do swoich danych personalnych udostępnionych w ankiecie informacyjnej oraz do ich zmiany.

20. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty w ankiecie informacyjnej przetwarzane są przez KTP Sp. z o.o.  w celu realizacji postanowień Regulaminu Karty zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.